Aşırı tükettiğiniz sürece…

Silahlanma, evrensel borçlanma ve planlı eskitme Batı refahının en önemli üç sütununu oluştururlar. Eğer savaşlar, israflar ve tefeciler ortadan kaldırılırsa çökersiniz. Ve siz insanlar aşırı tükettiğiniz sürece dünyanın geri kalanı gitgide derin bir kronik felakete batıyor.

Aldous Huxley (Ada-1962)